Kırgızca Çeviri Türkçe - Kırgızca Tercüme / Tercüman

Average: 4.647 (1408 votes)
Kırgızca Çeviri Türkçe Yazılı, Sözlü, Ticari, Tıbbi, Hukuki ve Akademik Çeviri

Kırgızca Tercüme Fiyat Teklifi Formu

Çeviri yapılacak belgelerinizi çoklu olarak seçip aşağıdaki form aracılığıyla bize gönderebilirsiniz.
8MB büyüklüğü geçmeyecek ve jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, tiff, tif formatlarında dosya yükleyebilirsiniz.
8MB'dan büyük dosyalarınızı info@balkantercume.com adresine mail atabilirsiniz.

Kırgızca Türkçe Çeviri

Kırgızistan’ın resmi adı Kırgızistan Cumhuriyeti‘dir. Orta Asya'da bulunan ülkelerden biridir. Güneydoğusunda Çin Halk Cumhuriyeti kuzeyinde Kazakistan, batısında Özbekistan ve güneybatısında Tacikistan  bulunur. Ülkenin yüzölçümü 198,5 km²'dir. Kırgızistan'ın büyük bölümü dağlar ve nehirlerle kaplıdır. Topraklarının dörtte üçü dağlarla çevrilidir. Ülkenin en yüksek noktası 7439 metre yüksekteki Pobeda Tepesi'dir. Kırgızistan'ın nüfusu yaklaşık 5 milyon 200 bin kişidir. Kırgızistan'da yerli halk olarak kabul edilen Kırgızların nüfusta oranı % 64,5'tir. Ülkede yaşayan diğer halklar ise  Özbekler ile Ruslar başta olmak üzere Uygurlar, Kazaklar, Tatarlar, Tacikler ve Türkler ‘dir.

Bu kadar büyük bir alana sahip olan ve Orta Asya bozkırları üzerinde birden fazla milletle yaşayan Kırgızistan hangi dili kullanıyor?

Kırgızistan’da resmi dil olarak  Kırgızca kullanılmaktadır. Kırgızca’nın yanı sıra ise  yanında Rusça da bu ülkede resmî konuma sahiptir. Kırgızca dili,  Türk dillerinin Kıpçak koluna mensup bir dildir. Ülkede yaşayan insanlar Kırgızca’yı hem resmi dil hem de sosyal hayatta kullandıkları gibi ülkede ve Rusçayı kullananlar ise azımsanacak bir oranda değil. Alfabe olarak birkaç defa değişiklik yapılmış üstelik. Geçmişte  Arap ve Latin alfabesi kullanan Kırgızistan şuan ise Kiril  alfabesi kullanmaktadır.

Geniş bir coğrafya ya ve çevreye sahip olan Kırgızıstan’da eğer herhangi bir ilişki düzeyine girmeniz halinde yeni gereksinimlerin yanında bir de Kırgızca Türkçe çeviri ihtiyacı da yer alıyor. Kırgızca’da da yapılacak olan çevirilerde dikkat edilmesi gereken ayrıntılar vardır

Sizlere Türkçe Kırgızca çeviri ayrıntıları hakkında bilgiler vereceğiz.

Kırgızca Türkçe Çeviri Nasıl Yapılır?


Üzerinde hassasiyet gerektiren bir konulardan biri de dil çevirmenliği hususu olduğunu belirtmekte yarar var. Bu nedenle de Türkçe Kırgızca çeviri yapılırken çeviri yaptırılacak kişi veya kurumlar iyi incelenmeli profesyonel ekipler olduğuna emin olunmalıdır. Kırgızca çevrimi yapılırken hem sözlü hem de yazılı metinlere ait çeviri yapılabilmektedir. Sadece söz ve metin olarak düşünülmemesi gerekir. Özellikle çevirinin önemi hayatınızı bile etkileyebilecekte önem arz eder. Tıp, teknik, hukuki ve ticari konular başta geldiği çeviri ihtiyaçları gibi devlet ile alakalı çeviriler de söz konusudur. Çeviri esnasında asla hata yapılmamalıdır. Çeviri yaptırılan kişi veya büroların yanlış çeviri risklerinin azaltılmasını sağlayan editör denetimine sahip olması gerekir.  

Kırgızca Türkçe Çeviri Türleri Nelerdir?


Dünya da birden fazla dil kullanılmaktadır. Bu kadar çeşitliliğin olması insanlara yeni iletişim ihtiyaçları gerektirir.  İster sözlü ister yazılı metinlerde çeviri yapılarken izlemeniz gereken kurallar vardır. Bu nedenle çevirilerinizi yaparken profesyonel yardım almalı ve çeviri yaptığınız belgelerinizin kullanılmasını ve onaylanmasını sağlamalısınız. Çeviri yapacak kişinin dili bilmesinin yanında doğru çevirinin olmazsa olmazları olan belge konusuna dair temel bilgileri bilmesi gerekir.

Kırgızca Türkçe çeviri hizmetleri geniş bir ihtiyaç alanına sahiptir. Konuyu örnekler üzerinden işleyelim. Teknik metin çevirileri teknik bilgiye dayalı olan çevirilerdir.  Bilimsel konular için geçerlidir. Teknik  konunun araştırılması ve bulunan bilgilerin aktarılması yapılır. Bu nedenle de net ve sade dil kullanılır. Çeviride açıklayıcı anlatım benimsenerek yapılması önemlidir. Çeviri yapılacak belgeyi çeviri yetkisine sahip noter şartıyla yapılması da unutulmamalıdır.

 Çeviri ihtiyacı olan diğer alan ise sanatsal çevirilerdir. Sanatsal çevirilerde de  dikkat edilmesi gereken husular vardır. Betimleyici öğelerin süslemelerinin öne çıktığı edebiyat metinlerinin çevirileri  incelik ister. Her ne kadar Kırgızca dilinin inceliklerinin bilinmesi gerekli olsa da esas kabul edilen ise  orijinallikdir.

Çeviri yapılması esnasında metin üzerinde ekleme ve çıkarma olamaz. Ayrıca  çeviriler yapılırken  titiz bir şekilde çalışarak yapılması istenir. Çeviri yapılacak diğer konular olan  hukuki ve ticari metinlerde ise çok daha kapsamlı ve titizlik gerektiren bir süreç vardır. Çünkü sadece Türkçe Kırgızca çeviri durumunu içermemektedir. Çeviri yapacak kişinin dili bilmesi yanında konu hakkında bilgiye sahip olması gerekir. Çeviri yapacağı metine ait hukuki terimlere hâkim olması gerekir.  Çevirmenin bir başka bilmesi gereken terimler ise ticari çevirilerdir. Çeviri yaparken muhasebe ve iş anlaşmaları çerçevesinde tüm unsurlar bilinmelidir. Çünkü ticari ve hukuki çevirilerde olabilecek en ufak bir kelime hatasıyla telafisi imkânsız maddi zararlara neden olunabilir.

 Çevirmenlik hakkında vermiş olduğumuz bu önemli sorumluluk hiçde hafif değildir. Genel bir porte çizmek gerekirse çeşitli sözleşmeler, iş anlaşmaları, fesih durumları, evlilik ve boşanma işlemleri bu belgelere örnek olabilir. Karayiplerde  faaliyet gösteren firmalarla yapılacak iş durumlarında Kırgızca çeviri Türkçe çeviri zorunlu olacaktır. Orta Asya’nın merkezinde  ve çevresinde faaliyet gösteren firmalara iş başvurularında da yine belgelerin Kırgızcaya çevrilmesi gerekmektedir. Muhtemel çeviri hatalarında tercümanlar sorumlu tutulur. Tercüme hatası nedeni ile  doğan zararların karşılanması da bu yolla olabilir. Çevirmenlerin  tazminatlarla karşı karşıya kalmaları olası bir durumdur.

Üzerinde durulması gereken önemli bir husu daha vardır. O da yeminli çevrimenlik. Devlet nezdinde ya da kurumsal yazışmaların tümünde yeminli tercüman en önemli unsurdur.  Mesela; okul ya da askeriye işlemlerinde yeminli tercüman gerkir. Çünkü devlet bürokrasisinde çeviriyi yeminli çevirmenlerin onaylaması istenir. Aksi durumda yapılan Kırgızca dilinden çevirilerin hiçbir değeri olmaz. Çeviri metninin geçerliliğe sahip olması adına mutlaka yükümlülüklerin yerine getirlmesi gerekiyor.

Kırgızca Çeviri Belgeli Nikah İşlemleri


Devletsel ve kurumsal çevirmenlik gerektiren alanların başında nikah işlemleri gelmektedir. Evlendirme daire müracaatlarıyla birlikte başlanan nikah işlemlerinde Kırgızca çeviri Türkçe çeviri belgeleri talep edilebilmektedir. Kırgızistanli bir kişiyle evlenmek istiyorsanız önce doğum belgesi ,bekarlık belgesi, ve pasaport belgeleri sizlerden talep edilir. Talep edilen bu belgelerin yeminli tercüman aracılığıyla çevrilmesi şarttır. Eğer taraflardan birinde  boşanma durumu varsa boşanmaya ait mahkeme kararlarınıda Kırgızcadan Türkçe’ye çevirilmesi gerekir. Aynı şekilde Kırgızistan’ da süreçler bu şekilde yürütülmektedir. Bahsettiğimiz bütün Tüm bu süreçlerde çeviriler titizlikle yapılırsa bir sorun yaşanmamaktadır.

Kırgızca Çeviri Belgeli Tapu İşlemleri


Tüm tapu süreçlerinde yabancı kişilere yeminli tercüman bulundurma zorunluluğu vardır.  Yapılacak tüm alım ve satış işlemlerinde  Türkçe çeviri Kırgızca çeviri gerektiren belgeler için yeminli olma şartı bulunur. Süreçler bu kişinin onayıyla gerçekleşirken işlemlere dair bilgiler de verilir.

Kırgızca Çevirmen Tercüman Nasıl Olur?


Kırgızca çevirmeni olmak isteyen kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Şartları sağlıyorsa ve yabancı ülke vatandaşlarının ikamet izinleri varsa tercüman olabilmeleri mümkündür.  İstenilen belgeler ise ; kişiye ait nüfus cüzdanı, adli sicil belgesi, ikametgâh belgesi ve Kırgızca dilinin bilindiğine dair belgelerledir. Vesikalık 2 fotoğrafla birlikte Kırgızcadan Türkçe çeviri yapma adına tercümanlık süreçleri başlatılır. Noter üzerinden işlemler yapılır. Noterde yeminli bir şekilde çeviri hizmetleri yapma adına her çevirmen bir noterle çalışır. Belgelerin sorunsuz teslimi yapılır. Son olarak da noterin onay vermesiyle çevirmen olarak çalışılabilir. Yemin tutanağı zaptı tutulur. İlgili alanlara  imzalar atılarak süreç tamamlanır. Artık kişi Kırgızca yeminli tercüman olarak unvan almış olur.

Çeviri yapmaya yetkili kilşiler yazılı ve sözlü şekilde Türkçe Kırgızca çeviri hizmetleri verebilirler. Banka raporları, banka evrakları, hesap cüzdanları, gibi mali belgelerin çevirileri yapabir. Ayrıca boşanma kararlarından, vatandaşlık belgelerine, doğum belgesine, pasaport çevirilerine, kadar tüm resmi işlemler var ise artık çevirebilir. Sadece bu kadar değil ,diploma, bitirme tezi, ve diğer okul belgeleri de Kırgızca çeviri Türkçe çeviri işlemleri kapsamındadır. Vize başvuru evraklarından hastane raporlarına kadar hepsinin çevirileri için görev alan  yeminli çevirmenlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak Dil Kırgızca ve Hedef Dil Türkçe Seçili Gelir

Çeviri Yapılacak Metni Kutucuğa Yazın

Kaynak Dil ile Hedef Dili Değiştirmek İsterseniz Aradaki Butona Basın

Kırgızca ÜCRETSİZ ÇEVİRİ İÇİN LÜTFEN BİRŞEYLER YAZIN

Youtube Kanalı Tanıt...

Balkan Tercüme'nin Youtube'da tanıtımını yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Banu Sivaslıgil kamera karşısına geçti...

Büyükelçilik - Konso...

Yeminli Tercüman Onayı, Noter Onayı, Kaymakamlık Onayı, Ticaret Odası Onayı, Dışişleri Bakanlığı Onayı ve Büyükelçilik &...

Ekibimize Katılmak İstermisiniz?

Tüm dillerde 7/24 çeviri hizmeti veren
Balkan Tercüme ailesine katılmak için
CV'nizi bize göndererek ilk adımı atabilirsiniz