İtalyanca Çeviri Türkçe - İtalyanca Tercüme / Tercüman

Average: 4.321 (1436 votes)
İtalyanca Çeviri Türkçe Yazılı, Sözlü, Ticari, Tıbbi, Hukuki ve Akademik Çeviri

İtalyanca Tercüme Fiyat Teklifi Formu

Çeviri yapılacak belgelerinizi çoklu olarak seçip aşağıdaki form aracılığıyla bize gönderebilirsiniz.
8MB büyüklüğü geçmeyecek ve jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, tiff, tif formatlarında dosya yükleyebilirsiniz.
8MB'dan büyük dosyalarınızı info@balkantercume.com adresine mail atabilirsiniz.

İtalyanca Türkçe Çeviri

İtalyanca, İtalyanların anadili olması dışında, İsviçre’nin güneyindeki Ticino’da yaşayan 61 milyon kişinin de tercih ettiği konuşma dilidir. İtalyanca, Hint-Avrupa dillerinden Romen dillerine ait bir dildir. İtalya’nın dışında Amerika Bileşik Devletleri’nde, Arjantin’de, Brezilya’da, Kanada ve Avusturalya’da da sıklıkla konuşulan bir dildir.

İtalyanca ortaçağ itibariyle çeşitli şivelere ayrılmış fakat Ortaçağ’ın sonuna doğru Floransa ‘nın kültür ve edebiyat etkisiyle, Toskana yazı dilinden günümüz İtalyanca şeklini almıştır. İtalyanca, siyasi birliğin uzun zaman tamamlanamamış olmasının etkisiyle bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir ve özellikle Kuzey, Güney şiveleri arasında anlaşmakta güçlük yaşamaya neden olacak kadar büyük farklılıklar bulunur. Bu durum İtalyanca Türkçe çeviri işlemlerini, sözlü olması durumunda uzmanlık gerektiren bir çeviri haline getirmektedir.

İtalyanca, Romen dilleri arasında, Latinceye en sadık kalan dil halini almıştır ve bu nedenle Modern Latince olarak da bilinmektedir. Fransızca , İspanyolca, Portekizce ve Rumence gibi diğer romen dillerine benzerliği açısından , bu dillere hakimiyeti olan kişiler İtalyanca öğrenmede kolaylık yaşayabilirler.

İtalyanca, dil özellikleri itibariyle dünyanın en güzel dillerinden biri olarak kabul edilir. İtalyan alfabesinde 21 harf bulunmaktadır. J,K,W,E,Y italyancada kullanılmayan harflerdir. İtalyancada isimleri tamamı erkek ya da dişi olarak tanımlanır. Erkek olanlarda o harfi, dişi kelimelerde ise genelde a harfi ile bitim söz konusudur.

İtalyanca Tercüme


Tercüme , bir dilin başka dillerde olan karşılığını ifade etmek olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde kültürlerin ortak bir alanda bulunması, kültürlerin birbiriyle ilişkileri nedeniyle tercümanlık işlemlerine oldukça yoğun talep bulunmaktadır. İtalyanca-Türkçe çeviri veya Türkçe-İtalyanca çeviri , danışmanlar açısından yoğun olarak tercih edilen bir dildir ve bunun uzmanı olan tercümanlar veya yeminli tercümanlar tarafından çevirilir. Tercüme işlemleri , farklı alanlarda olabilmektedir. Danışanın ihtiyacına göre uzman dili İtalyanca olan tercümanlar tarafından çevirilir.

İtalyanca Tercüme Çeşitleri


İtalyanca çeviri Türkçe Çeviri , İtalyancanın dili bakımından oldukça zor ve kendi içinde farklılıklara ayrılan bir dildir. Bu yüzden çeviriyi yapacak tercümanın , İtalyanca’ya ana dili kadar hakim olması beklenmektedir.

Tercümeler 3 gruba ayrılmaktadır.

1-    Diyalog Tercümesi: Günlük hayatımızda karşımıza çıkan konuşma diyaloglarının çevrilmesidir. Genellikle resmi ortamlarda, toplantılarda hızlı ve anlık olarak ihtiyaç duyulan çevirilerdir. Bu çeviri türü hastanelerde, turizm mekanlarında , şirket toplantılarında tercih edilmektedir.

 

2-    Ardıl Tercüme: Diyalog tercümesine benzemektedir fakat ardıl tercümeyi, diyalog tercümeden ayıran özellik , ardıl tercümenin resmi ortamlarda kullanılmasından ve konuşma diyaloglarından daha uzun diyaloglar olmasından kaynaklanmaktadır. Ardıl tercümede tercümanlar konuşmaları genellikle not alırlar ve 3-4 dakika dinledikten sonra çeviri işlemini karşıdaki kişiye bizzat kendileri yaparlar. Genellikle konferanslarda tercih edilir.

 

3-    Simultane Tercüme : Anlık yapılan tercüme olarak da bilinmektedir. İtalyanca çeviri Türkçe çeviri yaparken zamandan tasarruf edilirken , tercümanların en çok zorlandığı tercüme türüdür. Konuşmacıyı anlık olarak dinleyerek yapılan simultane tercümede anlam karışıklıklarını önlemek için , bulunulan konferens, toplantı ortamlarında 2-3 tercümana aynı anda yer verilir.

Bunun dışında alacağınız yazılı tercümeler ise daha geniş bir gruba ayrılmaktadır. Bunlar; yeminli tercüme, noter tasdikli tercüme, apostil tercüme, konsolosluk tasdikli tercüme, edebi tercüme, tıbbi tercüme, hukuki tercüme, teknik tercüme, akademik tercüme, pasaport tercüme, resmi-ticari tercüme, e posta tercümesi, web sitesi tercümesi, altyazı tercümesi ve dijital tercümelerdir.

Güvenilir Tercüman Nasıl Olunur?


İtalyanca çeviri Türkçe Çeviri yapılması gereken durumlarda alanında uzman tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Tercümanın çeviri işlemlerini gerçekleştirmesi için sadece dili bilmesi yeterli değildir, aynı zamanda İtalyanca Türkçe uyumuna dikkat etmeli. Dile ait kurallara,dil bilgisine ve kalıplarına hakim olması gerekmektedir. İtalyanca’nın kendi içinde oluşan farklılıklar nedeniyle anlaşılması güç bir dil iken , çeviri yapacak tercümanın bu farklılıklara hakim olması beklenmektedir.

Tercümanlık yapacak kişinin, çeviri –tercümanlık bölümlerinden mezun olmasından ziyade mütercim eğitimi almış olması, diğer tercümanlardan ayrılmasına neden olmaktadır. Çünkü mütercim-tercümanlık eğitimi alan kişi, edebiyat, hukuk, ekonomik, tıbbi, teknik , akademik, ticari alanlarda çeviri yapabilecek düzeyde kendilerini geliştirmişlerdir.

Türkçe İtalyanca tercüman olmak isteyen kişi, gerekli belgelerle notere başvurmaları gerekir. Noter uygun gördüğü takdirde, çalıştığı tercüme bürosuna yönlendirebilir ya da yemin tutanağı zaptı imzalatabilir. Böylece kişinin İtalyanca Yeminli Tercümanlığı onaylanır.

Evlilik İşlemlerinde İtalyanca Yeminli Tercüman Refakati


Başka bir ülke vatandaşı ile evlenme durumunda belediyenin evlendirme dairesine gerekli belgelerle başvurulmalıdır. Bu belgeler; pasaport, 2 vesikalık resim, eşe ait bekârlık belgesi, doğum belgesi gerekmektedir. İtalyan eşin daha önce boşanma durumu söz konusu ile boşandığına dair belgenin İtalyan Konsolosluğu ve Türk Dışişlerinden onaylı çevirileri istenmektedir. Memur, İtalyan eşin Türkçe ’ye hâkim olmadığını düşünürse, nikâh sırasında İtalyanca Noter Yeminli Tercüman getirmeniz gerekmektedir.

Tapu İşlemlerinde İtalyanca Adli Tercüman


İtalyan vatandaşının Tapu işlemlerini yapabilmesi için yanlarında İtalyanca Adli Tercüman bulundurması gerekmektedir. Emlak ve gayrimenkul ile uğraşan kişilerin bu konuda kıdemli bir tercümana ihtiyacı olacaktır.

Bilirkişi olmak için, her yıl belirli dönemlerde yayınlanan Adli Tercümanlık ilanına başvurabilirsiniz. Kriterlerinizin uygun olması durumunda, yapılacak olan toplu yemin töreni sonrasında Bilirkişi/Adli Tercüman unvanını kazanmış olursunuz.

İtalyanca Alt Yazı ve Dublaj


İzlediğiniz film ve videoların İtalyanca Türkçe çeviri kalitesi ne kadar iyi ise, içeriklerden o kadar zevk alırsınız. Bunun içinde yapılan çevirilerde , o dilin kültürü dikkate alınarak yapılan bir tercüme işlemi beklenmektedir. Kısa film , dizi , reklam ve projerde Türkçe İtalyanca Çeviri edabiyat-sanat sektöründe önemli bir yer kaplamaktadır.  

İtalyanca Çapraz Çeviri


İtalyanca çeviri Türkçe Çeviri  dışında yapılan tüm çevirilere çapraz çeviri denilmektedir. Dünyada neredeyse her ülkede uluslarası akredisyonunu tamamlayan tercüme bürolarıyla çalışmak , yapılan çevirilerde tıkanmaları önleyerek ,daha sağlıklı İtalyanca Türkçe çeviri imkanı sağlar. Anadili İtalyanca olan tercümanlar tarafından alınan danışmanlık sayesinde dilin en doğru çevirisine sahip olmanızı sağlar. Bu sayede İngilizce İtalyanca çeviri, Almanca İtalyanca çeviri, Fransızca İtalyanca çeviri,Romence İtalyanca çeviri, Korece İtalyanca çeviri, Japonca İtalyanca çeviri, Çince İtalyanca çeviri, Korece İtalyanca çeviri, Yunanca İtalyanca çeviri, Farsça İtalyanca çeviri, Rusça İtalyanca çeviri , İspanyolca İtalyanca çeviri, Portekizce İtalyanca çeviri ve daha çok dile çeviri imkanı sağlar.

İtalyanca Onay İşlemleri


İtalya’dan gelen bir belgenin İtalyanca Türkçe çeviri işlemi yapıldıktan sonra , belgenizin Yeminli Tercüman Onayı , Noter Onayı , Ankara’daki İtalyan Büyükelçiliğinden Büyükelçilik Onayı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Onayı işlemleri tercümanlık firması tarafından gerçekleştirmektedir ve danışan bunun için ekstra bir ücret ödememektedir.

Türkçe İtalyanca Çeviri yapılması gereken İtalya’ya gönderilmesi gereken belgelerde ise önce çeviri yapılır, sırasıyla Yeminli Tercüman Onayı’ndan , Noter Onayın’dan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Onayı ‘ndan geçtikten sonra en son olarak Ankara’daki İtalyan Büyükelçiliğinden Büyükelçilik Onayı alınarak danışana kargo yoluyla belgeler gönderilir.

Yapılan belgelerde, Apostil onayı istenmesi halinde , tercüme işlemi yapıldıktan sonra, belgelerin noter bulunan valilik veya kaymakamlıkta tasdik edilmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra İtalya Konsolosluğuna götürülmelidir. Her ülke Apostil anlaşmasına taraf olmadığı için, öncelikle bu bilgiye ulaşmanız gerekmektedir. İtalya , bu anlaşmalı ülkeler arasında bulunmaktadır ayrıca her ülkenin apostil onay süreci değişmekle birlikte bu süre bazı ülkelerde 6 ay bazılarında 1 yıldır. Bu sürenin sınırsız olduğu ülkelerde bulunmaktadır.

Kaynak Dil İtalyanca ve Hedef Dil Türkçe Seçili Gelir

Çeviri Yapılacak Metni Kutucuğa Yazın

Kaynak Dil ile Hedef Dili Değiştirmek İsterseniz Aradaki Butona Basın

İtalyanca ÜCRETSİZ ÇEVİRİ İÇİN LÜTFEN BİRŞEYLER YAZIN

Youtube Kanalı Tanıt...

Balkan Tercüme'nin Youtube'da tanıtımını yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Banu Sivaslıgil kamera karşısına geçti...

Büyükelçilik - Konso...

Yeminli Tercüman Onayı, Noter Onayı, Kaymakamlık Onayı, Ticaret Odası Onayı, Dışişleri Bakanlığı Onayı ve Büyükelçilik &...

Ekibimize Katılmak İstermisiniz?

Tüm dillerde 7/24 çeviri hizmeti veren
Balkan Tercüme ailesine katılmak için
CV'nizi bize göndererek ilk adımı atabilirsiniz