İbranice Çeviri Türkçe - İbranice Tercüme / Tercüman

Average: 4.913 (1341 votes)
İbranice Çeviri Türkçe Yazılı, Sözlü, Ticari, Tıbbi, Hukuki ve Akademik Çeviri

İbranice Tercüme Fiyat Teklifi Formu

Çeviri yapılacak belgelerinizi çoklu olarak seçip aşağıdaki form aracılığıyla bize gönderebilirsiniz.
8MB büyüklüğü geçmeyecek ve jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, tiff, tif formatlarında dosya yükleyebilirsiniz.
8MB'dan büyük dosyalarınızı info@balkantercume.com adresine mail atabilirsiniz.

İbranice Türkçe Çeviri

İbranice, sadece sessiz harflerden oluşan ve İsrail’in resmi dilidir. Afro-Asiyastik dillerin Sami dillerinin Ken'an koluna bağlıdır.  Sami diller arasında sayılan bu dil aynı Arapça gibi sağdan sola yazılmaktadır.  Dünya genelinde 9 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Her ne kadar İsrail'in resmi dili olsa da, Yahudilerin yaşadığı başka ülkelerde de kullanılmaktadır. İbranice aynı zamanda Amerika, Kanada, Panama, Avustralya, Filistin ve Almanya gibi ülkelerde yaşayan Yahudiler tarafından da konuşulmaktadır.  İbrani alfabesi 22 harften oluşmaktadır. Türkiye’de ikamet eden Israil vatandaşları pasaport veya İbranice yazılı resmi evraklarını  tercüme ettirmek için yeminli tercüme bürolarına başvurmaktadır. İbranice dilinden Türkçeye veya Türkçe dilinden İbranice diline yapılan işleme  İbranice tercüme denmektedir.  Bu tercümeleri yapan kişiye de tercüman denmektedir.

İbranice Tercüme Nasıl Yapılır?


İbranice tercüme yapacak olan tercüman İbranice dilinde noterden yemin almaktadır. Bu sayede İbranice Yeminli Tercüman unvanını kazanır. İbranice tercüme konuları yazılı, sözlü, tıbbı ya da hukuki konular veya teknik ya da akademik konular üzerine olmaktadır. Çevirisi yapılacak bu konular uzun zaman ve emek içerdiğinden her tercüman İbranice dilinde her konuyu çeviri yapma imkanına sahip değildir. Çevirisi yapılmak istenen yazılar, uzman İbranice Tercümana verilerek bu konuda yapılacak çeviri hatasını en aza indirmek mümkündür. 

İbranice Türkçe Çeviri Türleri Neler?


İbranice Türkçe çeviri, oldukça geniş kapsamlı bir alandır. Her dilde hem yazılı hem de sözlü olarak çeviriler yapılmaktadır. Çeviriyi yapacak kişinin hem dili hem de belge konusuna dair bilgisi olması gerekmektedir. Bilgiye dayalı teknik çeviriler bilimsel konularda oldukça önemlidir. Bir konu hakkında bilimsel araştırma yapılması gerekir. Bulunan bilgilerinde aktarılması gereklidir. Bu yüzden de sade bir dil kullanılır. Bu işlemlerin alanında uzman kişiler tarafından ve noter tasdikli yapılması gerekmektedir. Edebiyat metinleri konularında yapılacak tercümelerde ise çeviriler betimleyici öğelerinin süslenmesi ile oluşturulmaktadır.  Her ne kadar İbranice dilinin inceliklerinin bilinmesi gerekli ise de orijinallik esastır. Çeviri yaparken her hangi bir ekleme veya çıkarma işlemi yapılmaması gerekmektedir. 
Ancak hukuki ve ticari konularda süreç biraz farklı ilerlemektedir. Çünkü burada işlem sadece Türkçe İbranice çeviri işlemi yapılmamaktadır. Aynı zamanda tercümanın çeviri yapılacak konu ile ilgili bilgisi olması gerekmektedir. Yine aynı şekilde hukuki tercümeye de hakim olması gerekmektedir. Ticari konularda ise muhasebe ve iş anlaşmaları unsurları tercüman tarafından öğrenilmiş olması gerekir. Çünkü bu konularda yapılacak tercümelerde yapılacak en ufak hata bile büyük maddi kayıplara yol açabilir. Genel olarak özetleyecek olursak eğer evlilik işlemleri, iş anlaşmaları, çeşitli sözleşmeler ve fesih durumları örnek verilebilir. 
Örneğin İsrail, Filistin gibi ülkelerde faaliyet gösteren firmalar ile iş anlaması yapılacak ise Türkçe İbranice çevirisi zorunlu olmaktadır. Bu ülkelerde iş başvurusu yapacak kişilerinde belgelerinin Türkçeden İbraniceye çevrilmesi gerekir. Yapılacak her hangi bir hatada ise tercümanlar sorumlu tutulmaktadır. Oluşan zararları karşılamaları gerekirken yüklü miktarda tazminatlar ile de karşı karşıya kalabilirler.
Bunların yanı sıra bir diğer çeviri türü de tıp dilinde yapılmaktadır. Burada da yine tercümanın çeviri yaparken tıp terimlerine hakim olması gerekmektedir. Kurumsal süreçlerde yapılan tercümelerin mutlak surette noter onaylı olması gerekmektedir. Aksi takdir de hiçbir geçerliliği olmayacaktır.

İbranice Tercüman Nasıl Olunur?


İbranice Tercüman olmak için bazı belgeler gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti veya Türkiye’de sebat etmek için ikamet izni olan bir  yabancı ülke vatandaşı olan biri eğer İbranice Tercüman olmak için bazı belgeler ihraz etmek zorundadır. Bu belgeler tercüman olmak isteyen kişinin İbranice bildiğine dair belge, adlı sicil kağıdı, TC kimliği veya pasaport, ikametgah belgesi ve 2 adet fotoğraf ile notere başvuru yapması gerekir. Noter başvuru yapan kişi ile beraber çalışmak isterse ve ibraz edilen belgeleri yeterli bulursa tercüman olmak isteyen kişiyi çalıştığı Tercüme Bürosuna yönlendirmektedir. Eğer noterin çalıştığı Tercüme Bürosu yoksa kişiye yemin tutanağı zaptı imzalatmaktadır. Bu sayede Tercüman olmak isteyen kişi İbranice Yeminli Tercüman unvanı kazanmaktadır. Ayrıca yeminli tercüman olmak isteyen kişi, çevirisini yapmak istediği dili yurt dışında öğrenmeli, bölümünü bitirmeli ve bunu da noterde  tasdik ettirmelidir. 

İbranice Tercüme Bürosu Hizmetleri


İbranice Tercüme Bürosu hizmetleri arasında birçok alanda hizmet bulunmaktadır. Günümüzde her ne kadar İngilizce dünya genelinde konuşulan bir dil olsa da bazı resmi isler ülkenin kendi dilinde yapılmaktadır. Örneğin Filistin ülkesi ile iş yapan bir şirket Ibranice-Turkçe veya Türkçe- İbranice Tercüme yaptırması gerekir.  Çünkü evraklar hem İbranice hem de Türkçe dilinde olduğundan bu iki dil arasında çeviri yapılması gerekiyor. Aynı zamanda evlilik cüzdanları, doğum belgesi, adlı sicil kağıdı, sağlık raporu, laboratuvar sonuçları gibi belgeler de tercüme edilmektedir.

İbranice Tercüman Ne İş Yapar?


İbranice Tercüman,  İsrail ile yapılan bütün resmi işlerde İbranice-Türkçe ve Türkçe- İbranice dillerinde tercüme yapmaktadır. Örneğin Evlilik cüzdanı, Doğum belgesi, Araba ruhsatı, Pasaport, Denklik belgesi, Bekarlık belgesi, Amortisman, Banka Evrakı, Banka Hesap Cüzdanı, Banka Hesap Ekstresi, Bitirme Tezi, Çıkış Belgesi, Ehliyet, Diploma, Nüfus Cüzdanı Örneği Hastane raporları gibi belgesi İbranice ve Türkçe dilleri arasında yazılı olarak çevirmektedir. Aynı zamanda İsrail’den gelen vatandaşlara refakat ederek iş sözleşmelerinde, hukuki ve ticari görüşmeler gibi durumlarda insanlara yardımcı olmaktadır.

Nikah İşlemlerinde İbranice Tercüman Refakati


İsrail vatandaşı veya diğer ülke vatandaşları ile evlilik yapmak isteyen Türkiye vatandaşları evlendirme dairelerine başvurmaktadır. Evlendirme dairesi tarafından yabancı ülke vatandaşından bazı evraklar istenmektedir.  Bu evraklar İbranice olduğu için bir İbranice-Türkçe ve Türkçe- İbranice çeviri yapan bir yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir. Tercüman tarafından yabancı ülke vatandaşlarının İbranice olan doğum belgesi, pasaport, bekarlık belgesi gibi belgeleri İbranice-Türkçe tercüme etmektedir. Eğer diğer ülke vatandaşı daha önce evlenip boşandıysa boşandığına dair mahkeme kararının İsrail Büyükelçiliği ve Türkiye Dışişlerinden çevirili ve onaylı belgeleri istenmektedir. Aynı zamanda İbranice yeminli tercümanın bir diğer  görevi de eğer evlenilecek olan kişi Türkçe bilmiyorsa veya evlendirme dairesi kişinin Türkçe bilmediğine dair bir kanaat oluşturduysa, nikah esnasında tercüman ona refakat etmektedir. 

Tapu İşlerinde İbranice Adli Tercüman Refakati 


Türkiye’de tapu işlemleri yaptırmak isteyen  İsrail vatandaşları Tapu dairesinde işlem yaptırabilmesi için yanında İbranice Adlı tercüman/ bilirkişi bulundurması gerekir. Emlak veya gayrimenkul ile uğraşan kişiler, hem İsrailli müşteriler hem de resmi işlemlerde İbranice tercümandan destek alabilirler.  

İbranice Adli Tercüman/Bilirkişi Nasıl Olunur?


İbranice adli tercüman/ bilirkişi olmak için yılın belli dönemlerinde her ilde adli tercümanlık Adli Tercümanlık ilanları yayınlanmaktadır. Bu ilanlara başvuran kişilerin yeterlilikleri incelenerek toplu yemin töreni düzenlenmektedir. Adli Tercüman unvanı kazanan tercümanlar tapu işlemlerinde refakat edebilmektedir.

Noter Tasdikli İbranice Türkçe Çeviri


İbranice- Türkçe çeviri veya Türkçe- İbranice çeviri yeminli tercüman tarafından belgelerin çevirisi yapıldıktan sonra imzalanmaktadır. Noter tasdikli çeviri hizmeti ise çeviri yapılan belgenin aslına uygun bir şekilde yeminli tercüman tarafından imzalanması ve mühürlenmesidir. Resmi olarak çevirisi yapılan her evrak Noter tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Kaynak Dil İbranice ve Hedef Dil Türkçe Seçili Gelir

Çeviri Yapılacak Metni Kutucuğa Yazın

Kaynak Dil ile Hedef Dili Değiştirmek İsterseniz Aradaki Butona Basın

İbranice ÜCRETSİZ ÇEVİRİ İÇİN LÜTFEN BİRŞEYLER YAZIN

Youtube Kanalı Tanıt...

Balkan Tercüme'nin Youtube'da tanıtımını yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Banu Sivaslıgil kamera karşısına geçti...

Büyükelçilik - Konso...

Yeminli Tercüman Onayı, Noter Onayı, Kaymakamlık Onayı, Ticaret Odası Onayı, Dışişleri Bakanlığı Onayı ve Büyükelçilik &...

Ekibimize Katılmak İstermisiniz?

Tüm dillerde 7/24 çeviri hizmeti veren
Balkan Tercüme ailesine katılmak için
CV'nizi bize göndererek ilk adımı atabilirsiniz